Kaj je psihoterapija?

Psihoterapija je proces in metoda, ki posamezniku pomaga, da bolje spozna sebe, pride v stik s svojimi potrebami in razume vzroke za nastanek težav. Bistven je proces odkrivanja in spreminjanja nezavednih vsebin in vzorcev, ki so privedli do nastanka različnih problemov. Psihoterapija se odvija v terapevtskem odnosu zaupnosti, topline, brezpogojnega sprejemanja in empatije, ki klientu pomaga, da se odpre in vstopi na pot samospoznavanja.

Kako poteka?

Prvi korak za vstop v psihoterapijo je uvodni razgovor s terapevtom, kjer bo posameznik dobil vse potrebne informacije o poteku, ciljih in trajanju terapije. Namenjen je pogovoru o težavah s katerimi se klient srečuje, njegovih potrebah in pričakovanjih do terapije. Po uvodnem razgovoru sledijo redna srečanja, ki ponavadi potekajo 1x tedensko po 45-50min. Prve ure so namenjene spoznavanju klienta in razumevanju njegovih težav, sledi opredelitev ciljev terapije, ki jih postavita klient in terapevt skupaj in nato je pretežen del terapevtskih srečanj namenjen odkrivanju in odpravljanju vzrokov težav.

Kaj se od nje lahko pričakuje?

Učinki psihoterapije so odvisni od narave problema klienta in ciljev terapije. Pri dolgotrajni terapiji so učinki globji in se odražajo v odpravljanju vzrokov težav in spremembi osebnosti, kratkotrajna terapija pa je usmerjena na odpravljanje simptomov in učinki bodo vidni v drugačnem vedenju in reakcijah na sprožilne situacije. Splošno pa se bodo pozitivni vplivi psihoterapije kazali v posameznikovem boljšem razumevanju sebe, pristnejšem stiku s seboj in drugimi, izgrajenem občutku lastne vrednosti in občutkom obvladovanja življenskih težav.

Katera področja pokriva oz. komu je namenjena??

Psihoterapija je namenjena posameznikom, parom in družinam, ki se soočajo z različnimi življenskimi težavami in psihično stisko ter vsem, ki si želijo delati na osebni rasti in razvoju.

Kdo lahko izvaja psihoterapijo?

V društvu se zavzemamo za profesionalno izvajanje psihoterapevtskega dela, ki ščiti tako kliente kot izvajalce psihoterapije. Zato imamo jasno postavljene kriterije pod katerimi naši specializanti in terapevti izvajajo psihoterapijo in vodimo njihov seznam.

Kriteriji za specializante, ki delajo s klienti: članstvo v Sinti, vključenost v psihoterapevtsko izobraževanje, opravljene obveznosti študija, redna supervizija, spoštovanje in delo v skladu z etičnim kodeksom, vključenost v osebno terapijo.

Kriteriji za psihoterapevte s certifikatom: spoštovanje etičnega kodeksa SINTE, SKZP in ustreznih evropskih etičnih kodeksov ter stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje (supervizija, intervizija, izobraževanje, osebna terapija).

Seznam specializantov in terapevtov, ki izvajajo psihoterapijo